fbpx

Privacybeleid

Dit beleid beschrijft Breath In Balanz gebruik van uw gegevens via deze website (en niet via andere kanalen zoals de Breath In Balanz app). Verwijzingen in deze verklaring naar de BreathBalanz, wij of wij bedoelen Breath In Balanz B.V., een besloten vennootschap met statutaire zetel te Meppel, Ceintuurbaan 74, 7941 LW, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61862347.
Wij willen benadrukken dat wij de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens zeer serieus nemen en dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.
Graag willen wij u hieronder nader toelichten welke persoonsgegevens wij in verband met onze website verzamelen. (www.breathbalanz.com)
Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@breathbalanz.com

Wie is Breath In Balanz?

Breath In Balanz is de beheerder van uw gegevens en als zodanig eindverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op deze website.

Welke gegevens verzamelen we?

Informatie die u ons verstrekt.

Bij het gebruik van of het surfen op onze website kunnen wij persoonlijke gegevens van u verzamelen, zoals uw naam, telefoonnummer, klantnummer, betalingsinformatie, e-mailadres, factuuradres en afleveradres.
U kunt er ook voor kiezen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten of diensten, bijvoorbeeld bij het doen van een online aankoop, het abonneren op onze nieuwsbrief, het invullen van een enquête of het geven van feedback (bijv. reviews of berichten).
Daarnaast kunt u ons bij het invullen van een sollicitatieformulier via onze website voorzien van uw persoonlijke gegevens, waarbij u ons (in aanvulling op het bovenstaande) verschillende loopbaangegevens kunt verstrekken.
Waar mogelijk zullen wij u informeren welke persoonlijke gegevens wij van u nodig hebben om aan een bepaald verzoek (gemarkeerd met een asterisk*) te voldoen en welke persoonlijke gegevens u deelt is optioneel.
U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te delen en u kunt er altijd voor kiezen om deze niet te delen. Houd er echter rekening mee dat als u besluit om geen persoonlijke gegevens te verstrekken, het mogelijk is dat het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde diensten of functionaliteiten op onze website.

Informatie die uw webbrowser of mobiel apparaat ons stuurt.

Wij verzamelen informatie die automatisch naar ons wordt verzonden door uw webbrowser of mobiele apparaat. Dit omvat meestal uw IP-adres, het adres van de webpagina die u bezocht voordat u onze website bezocht, de naam van uw besturingssysteem, naam en versie van uw browser en de datum en tijd van uw bezoek. De informatie die wij ontvangen is afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. U kunt in uw browser controleren welke informatie deze verstrekt en hoe u deze instellingen kunt wijzigen.
Wij gebruiken deze gegevens om de inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren en om een beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze bezoekers om hen beter van dienst te kunnen zijn. De gegevens die wij van uw browser ontvangen zijn op zich onvoldoende om u als persoon te identificeren, maar wij kunnen deze gegevens combineren met andere gegevens die het mogelijk maken u te identificeren.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond gebruiken wij uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die wij via onze website verzamelen, worden voor verschillende doeleinden gebruikt.

 • indien nodig en noodzakelijk om een contract met u op te stellen en uit te voeren, bijvoorbeeld als u een aankoop bij ons doet. Dit kan het verifiëren van uw identiteit, het in ontvangst nemen van betalingen, communicatie met u, het verlenen van klantenservice en het regelen van de levering of andere levering van producten, goederen of diensten omvatten.
 • om onze zaken mogelijk te maken en onze legitieme belangen na te streven. In het bijzonder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  • wij zullen uw gegevens gebruiken om de door u gevraagde diensten te verlenen en te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons toestuurt;
  • wij controleren het gebruik van onze producten en diensten en kunnen uw gegevens gebruiken om ons te helpen onze producten, inhoud, diensten en websites te controleren, verbeteren en beschermen;
  • we kunnen een klantenaccount controleren om fraude, terrorisme, onjuiste voorstelling van zaken, veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; of
  • wij kunnen uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek, zoals het invullen van online enquêtes en vragenlijsten.
 • om te voldoen aan de toepasselijke wetten en de bescherming van de legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten van Breath In Balanz, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik in verband met juridische claims, naleving, regelgeving, onderzoeksdoeleinden (met inbegrip van de openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische processen of rechtszaken).
 • Daarnaast kunnen wij u, op basis van uw toestemming (indien nodig), direct marketing communicatie sturen met betrekking tot onze relevante producten en diensten. Als deze berichten naar u worden verzonden op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (om u af te melden), kunt u zich uitschrijven, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@breathbalanz.com of in het geval van elektronische direct marketing door de instructies in de communicatie te volgen.

Met wie delen we deze gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners, die ze namens Breath In Balanz voor de hierboven vermelde doeleinden zullen verwerken. Deze derden kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, betalingsproviders, hosting, onderhoud, onderzoeksbureaus, identiteitscontrole, etc. zijn. De volgende partijen verwerken persoonsgegevens van gebruikers:

We kunnen uw gegevens ook delen met derden zoals Google Tag Manager, Facebook Tracking Pixel en Hotjar om gegevens over het gebruik van onze website door u te analyseren en de website en communicatie te personaliseren. Breath In Balanz deelt geen direct identificeerbare gegevens met deze partijen. Deze derden ontvangen uw gegevens door het verzamelen van cookies op onze website. Voor meer informatie over cookies en ons gebruik ervan, zie de paragraaf over cookies in dit privacybeleid.
Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavingsfunctionarissen indien dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, indien de wet dit voorschrijft of indien dit nodig is voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
In het geval dat ons bedrijf wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, zullen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en aan de adviseurs van potentiële kopers en zullen ze worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

Waar worden uw gegevens naartoe gestuurd?

Voor technische en operationele doeleinden, zoals het onderhoud van de website & webshop, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met de hierboven vermelde partijen. Sommige van deze partijen bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Het adequate niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door een van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules, een passende Privacy Shield-certificering of de bindende bedrijfsregels van een derde partij.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U kunt het recht hebben om Breath In Balanz om een kopie van uw gegevens te vragen, deze te corrigeren, te wissen of de verwerking ervan te beperken, of om ons te vragen een deel van deze gegevens aan andere organisaties door te geven. U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals de profilering die wij kunnen uitvoeren met het oog op direct marketing, en, indien wij uw toestemming hebben gevraagd voor de verwerking van uw gegevens, om deze toestemming in te trekken.
Deze rechten kunnen in bepaalde situaties beperkt zijn – bijvoorbeeld wanneer wij kunnen aantonen dat wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken. In sommige gevallen kan dit betekenen dat wij gegevens kunnen bewaren, zelfs als u uw toestemming intrekt.
Wanneer wij persoonlijke gegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, dan is het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht: als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, dan zullen wij niet in staat zijn om onze contractuele relatie te beheren, of om te voldoen aan verplichtingen die aan ons worden opgelegd.  In alle andere gevallen is het verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens optioneel. Zoals eerder vermeld, zullen wij u informeren welke persoonlijke gegevens wij van u nodig hebben om aan een bepaald verzoek (gemarkeerd met een asterisk*) te voldoen, en welke persoonlijke gegevens u deelt is optioneel.

Contact opnemen met Breath In Balanz

We hopen dat we uw vragen over de manier waarop we uw gegevens verwerken kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, of als u zich wilt afmelden voor marketing, kunt u contact opnemen via info@breathbalanz.com. Breath In Balanz zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk één maand nadat Breath In Balanz een dergelijk verzoek heeft ontvangen, aan uw verzoek voldoen. Indien Breath In Balanz uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.
In het geval van onopgeloste problemen, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. De relevante gegevensbeschermingsautoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Als u klant bent, bewaart Breath In Balanz uw gegevens voor de duur van de contractuele relatie die u met ons heeft en, voor zover toegestaan, na afloop van die relatie voor zover nodig om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te bereiken. Wetten kunnen Breath In Balanz verplichten om bepaalde informatie voor bepaalde periodes te bewaren. In andere gevallen kan Breath In Balanz gegevens gedurende een passende periode bewaren nadat een relatie met u eindigt om zich te beschermen tegen juridische claims, of om haar bedrijf te beheren.

Hoe beschermt u mijn gegevens?

Wij streven ernaar om de hoogste normen van veiligheid te handhaven en Breath In Balanz heeft robuuste technische en organisatorische maatregelen genomen voor de bescherming van uw gegevens in overeenstemming met de huidige, algemene stand van de techniek, met name om de gegevens te beschermen tegen verlies, vervalsing of toegang door onbevoegde derden. De overdracht van informatie via het internet is echter niet volledig beveiligd. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidskenmerken gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Breath In Balanz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. U kunt toegang krijgen tot de laatste versie van ons privacybeleid door te klikken op “Privacy” onderaan elke pagina van onze website.

Knoppen voor sociale media

Op onze website gebruiken we de volgende social media plug-ins: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. De plug-ins zijn te herkennen aan de sociale-mediaknoppen met het logo van de aanbieder van de betreffende sociale-medianetwerken.

We hebben deze plug-ins geïmplementeerd met behulp van de zogenaamde 2-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u op onze website surft, persoonlijke gegevens in eerste instantie niet worden verzameld door de aanbieders van deze social media plug-ins. Alleen als u op een van de plug-ins klikt, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven: door het activeren van de plug-in worden de gegevens automatisch doorgegeven aan de betreffende aanbieder van de plug-in en door hem opgeslagen (in het geval van Amerikaanse aanbieders worden uw persoonlijke gegevens in de VS opgeslagen). Wij hebben geen invloed op de door de aanbieders verzamelde gegevens en de verwerking van de gegevens door de aanbieders, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden of de bewaartermijnen.
Informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door de aanbieder van de plug-in vindt u in de respectieve gegevensbeschermingsrichtlijnen van deze aanbieders, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten en mogelijkheden voor de bescherming van de privacy.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA: https://www.google.com/policies/privacy/
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA: https://twitter.com/privacy
Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA: https://help.instagram.com/155833707900388
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw webbrowser worden gestuurd en lokaal op uw computer worden opgeslagen. De cookie stelt de server in staat om de browser op elke pagina uniek te identificeren. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

Categorie 1: Strikt noodzakelijke (functionele) cookies

Deze cookies worden ook wel functionele cookies genoemd en zijn essentieel om u in staat te stellen zich door de website te verplaatsen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om hebt gevraagd, zoals het onthouden van uw inloggegevens of gegevens die u voor een aankoop hebt opgegeven, niet worden geleverd.

Categorie 2: Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe mensen onze website gebruiken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld Google Analytics cookies om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers op onze site aankomen, surfen of onze site gebruiken en om gebieden te markeren waar we verbeteringen kunnen aanbrengen, zoals navigatie, website ervaring en marketing campagnes. De gegevens die door deze cookies worden opgeslagen, geven nooit persoonlijke gegevens weer aan de hand waarvan uw individuele identiteit kan worden vastgesteld.

Categorie 3: Analytische cookies

Deze cookies onthouden de keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u onze website bezoekt, de taal en andere zoekparameters. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter aansluit bij uw selecties en om de bezoeken op maat en aangenamer te maken.

De huidige versies van de webbrowsers bieden verbeterde gebruikerscontroles met betrekking tot het plaatsen en de duur van zowel eerste als derde partij cookies. Zoek naar “cookies” in het “Helpmenu” van uw webbrowser voor meer informatie over de voor u beschikbare functies voor het beheer van cookies. U kunt cookies in- of uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen. U kunt ook te weten komen hoe u dit kunt doen, en meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org. Als u er echter voor kiest om het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen, is het mogelijk dat u bepaalde activiteiten op onze websites niet kunt voltooien of dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen ervan. Als u meer informatie wilt over op interesses gebaseerde reclame, inclusief hoe u zich voor deze cookies kunt afmelden, ga dan naar https://youronlinechoices.eu/.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door de derde partij Google, Inc. Google Analytics wordt gebruikt om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten op te stellen over de website-activiteit en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze overdracht wordt gedekt door de Privacy Shield-certificering van Google Inc. en een afzonderlijke overeenkomst voor gegevensverwerking die we met Google hebben afgesloten. Op deze website hebben we ook de IP-anonimiseringstool “gat._anonymizeIp()” van Google geactiveerd om uw privacy te beschermen. Dit betekent dat uw IP-adres na het verzamelen ervan automatisch wordt ingekort, zodat het niet meer met u kan worden verbonden (zie https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Voor meer informatie zie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 (informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Indien u nog vragen mocht hebben over ons Privacy beleid , dan kunt u contact met ons opnemen:

Breath In Balanz B.V.
info@breathbalanz.com
+31 6251 14500
Ceintuurbaan 74
7941 LW Meppel
KvK-nummer: 61862347
BTW-nummer: 8525.2.279.B01

BEL ME NU